מה אומרת אהבה?

מה אומרת אהבה

זה מצער – אומרת אנוכיות

זה שום דבר מלבד כאב – אומר פחד

זה חסר תקווה – אומר ייאוש

זה מה שזה, אומרת אהבה.

זה בלתי אפשרי – אומר ניסיון

מגוחך… – אומרת גאווה

מסוכן – אומרת זהירות

זה מה שזה, אומרת אהבה.