השראות

מה אומרת אהבה?

מה אומרת אהבה

זה מצער – אומרת אנוכיות

זה שום דבר מלבד כאב – אומר פחד

זה חסר תקווה – אומר ייאוש

זה מה שזה, אומרת אהבה.

זה בלתי אפשרי – אומר ניסיון

מגוחך… – אומרת גאווה

מסוכן – אומרת זהירות

זה מה שזה, אומרת אהבה.

 

שיר של וונדל ברי

אני הולך בין עצים ויושב בדממה.

התרגשותי שוככת

כמעגלים במים.

תפקידי מונחים במקום

שם השארתים

ישנים כבקר.

ואז, הדבר ממנו יראתי מגיע

אני שרוי זמן מה בקרבתו.

מה שמפחיד בו נעלם,

ואיתו נעלם גם פחדי ממנו.

הוא שר ואני שומע את שירו. /  וונדל בארי

 

ההנחיות האחרונות של הבודהה/מרי אוליבר

תרגום שלי לעברית אחרי האנגלית

The Buddha's Last Instruction  , By: Mary Oliver           

 

"Make of yourself a light "
said the Buddha,
before he died.
I think of this every morning
as the east begins
to tear off its many clouds
of darkness, to send up the first
signal – a white fan
streaked with pink and violet,
even green.
An old man, he lay down
between two sala trees,
and he might have said anything,
knowing it was his final hour.
The light burns upward,
it thickens and settles over the fields.
Around him, the villagers gathered
and stretched forward to listen.
Even before the sun itself
hangs, disattached, in the blue air,
I am touched everywhere
by its ocean of yellow waves.
No doubt he thought of everything
that had happened in his difficult life.
And then I feel the sun itself
as it blazes over the hills,
like a million flowers on fire-
clearly I'm not needed
yet I feel myself turning
into something of inexplicable value.
Slowly, beneath the branches,
he raised his head.
He looked into the faces of that frightened crowd.

 

 ההנחיות האחרונות של הבודהה/מרי אוליבר 

 

"עשה מעצמך אור"

אמר הבודהה

לפני שמת.

אני חושבת על כך בכל בוקר

כשהמזרח מתחיל

לתלוש את המון ענני

החושך שלו, לשלוח למעלה את

האות הראשון  – מניפה לבדה

מודגשת בורוד וסגול,

אפילו ירוק.

איש זקן, הוא שכב

 בין שני עצי סאלה,

והוא יכול היה לומר כל דבר,

ביודעו שזו שעתו האחרונה.

האור בוער מעלה,

מתעבה ומתיישב מעל השדות.

מסביבו הכפריים נאספו

ורכנו קדימה כדי להאזין.

אפילו לפני שהשמש עצמה

נתלית, לא-נצמדת, באוויר הכחול

אני ננגעת בכל מקום

על ידי האוקיינוס של גליה הצהובים.

אין ספק שחשב על כל

שקרה בחייו הקשים.

ואז אני חשה את השמש עצמה

כשהיא מתלקחת מעל הגבעות,

כמו מיליוני פרחים עולים באש-

ברור  כי אין בי צורך

ועדיין אני מרגישה את עצמי הופכת

למשהו בעל ערך בל יתואר.

לאט, מתחת לענפים,

הוא הרים את ראשו.

הוא הסתכל לתוך פניהם

של אותו קהל מפוחד.

את לא צריכה להיות טובה/מרי אוליבר

תרגום שלי לעברית אחרי האנגלית

מרי אוליבר מקריאה את השיר

Wild Geese
by Mary Oliver

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting ­
over and over announcing your place
in the family of things.

 

 

את לא צריכה להיות טובה. 

את לא צריכה ללכת על ברכייך מאה מילין דרך המדבר,

מכה על חטא.

את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך

לאהוב את מה שהיא אוהבת.

ספרי לי אודות יאוש, שלך, ואני אספר לך על שלי.

בינתיים העולם ממשיך.

בינתיים השמש והחלוקים הצלולים של הגשם

נעים דרך הנופים

מעל כרי הדשא והעצים העמוקים,

ההרים והנהרות.

בינתיים אווזי הבר, גבוה באויר הנקי הכחול 

מכוונים הביתה שוב.

מי שלא תהיי, לא חשוב עד כמה בודדה,

העולם מציע עצמו לדמיונך

קורא לך כמו אווזי הבר,

נוקשה ומרגש

שוב ושוב מכריז על מקומך

במשפחת הדברים.

 

 

מילים שהן שער

״הארה- להיות נינוח עם עצמי, להיות נינוח עם האחר״. ראמש באלסקר

וותר על כל השאלות מלבד אחת: "מי אני?". בסופו של דבר העובדה היחידה שבה אתה בטוח באמת היא שאתה הווה. "אני הווה" הוא ודאי; "אני זה וזה" אינו ברור. חתור לגלות מה אתה במציאות.
כדי לדעת מה הינך, ראשית עליך לחקור ולגלות מה אינך.
גלה כל מה שאינו אתה: גוף , רגשות, מחשבות, זמן, מרחב,  דבר כזה או אחר.
שום דבר מוחשי או מופשט שאתה תופס לא יכול להיות אתה. עצם פעולת התפיסה מוכיחה שאינך מה שאתה תופס.
ככל שתיטיב להבין כי ברמת הדעת אתה ניתן לתיאור במונחים שליליים בלבד, כן תקדים להגיע אל קץ החיפוש ותממש את הווייתך הנעדרת גבולות.

מתוך ההקדמה לספרו של ניסרגדאטה מאהרג׳, ׳אני הוא זה׳.

שירים

            את ההשראות שלי

אני מקבלת ממקורות רבים. הטבע הוא אחד העיקרים שבהם. אמנות היא מקור נוסף. מילים שמצליחות לגעת דרך שירים או סיפורים מהוות אף הם אשנבים פותחי תודעה עבורי.

בין המשוררים האהובים עלי אפשר למצוא את מרי אוליבר, רומי, כאביר, ליאונרד כהן, לאה גולדברג, אדמיאל קוסמן ורבים וטובים אחרים. 

בקרוב אעלה לאתר שירים שלהם ואחרים.

 

המורים שלי

 במרוצת השנים זכיתי ללמוד ולשהות במחיצת טובי המורים, שמילותיהם, נדיבותם הרבה ובעיקר האופן בו הם חיים את חייהם היווה מקור השראה בלתי פוסק עבורי.  

 

                                             

ראמש באלסקר, מורה אי-שניות נפלא שחזרתי אליו שנה אחר שנה לבומבי הבלתי אפשרית, כדי לשבת במחיצתו ולהיווכח שהשחרור אפשרי. 

כריסטופר טיטמוס, חבר ומורה, פתח לי אופקים של חזון בכל כיווני שושנת הרוחות  ולימד אותי שהחופש אינו מותנה בכל כיוון שהוא.

אג'אי סינג, אדם שהוא חידה. חום ליבו ממיס אצלי מייד את שריוני הלב והתודעה ומחבר אותי אל המקום הקדמוני, נטול המילים.

ס.נ. גואנקה, מורי הראשון, לימד אותי מדיטציה מהי, ושיש בנו הרבה יותר ממה שגלוי לעין.

 

בנוסף להם, חברים רבים נוספים חולקים איתי את הדרך. לכולם נתונות אהבתי הגדולה ותודתי האינסופית. 

 

 

למעוניינים ללמוד עם לילה קמחי מדיטציה ובודהיזם הכנסו לקישורים: ריטריטיםקורסיםקבוצות מדיטציה וליווי אישי