לכל אחד יש כפית / עמוס עוז

"אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה שריפה, עליו לנסות ולכבות אותה; אם אין ברשותו דלי מים, הוא יכול להשתמש בכוס; אם אין לו כוס, יש לו כפית, לכל אחד יש כפית."

 

 "A human being has to do for others and not to over look; if s/he sees a fire, s/he has to try and put it out. If s/he doesn't have a bucket, s/he can use a cup. If s/he doesn't have a cup s/he has a spoon. Everybody has a spoon".

(translate: Lila Kimhi)

Amos Oz