תפילת בוקר / ג'ון אודונהיו

מי ייתן ותודעתי תתעורר היום לגיאוגרפיה הסמויה מן העין המזמינה אותי לגבולות חדשים, לבקע את הקליפה המתה של האתמול, להסתכן באי-נוחות ובהשתנות.

(תרגמה: לילה קמחי)

A morning offering: "May my mind come alive today to the invisible geography that invites me to new frontiers, to break the dead shell of yesterday's, to risk being disturbed and changed." 
John O'Donohue.