זה מה שזה, אומרת אהבה / אריך פרייד

זה שטויות

אומר ההגיון

זה מה שזה

אומרת אהבה

זה מסוכן

אומרת זהירות

זה שום דבר מלבד כאב

אומר פחד

זה חסר תקווה

אומרת תובנה

זה מה שזה

אומרת אהבה

זה מגוחך

אומרת גאווה

זה מטופש

אומרת זהירות

זה בלתי אפשרי

אומר הניסיון

זה מה שזה

אומרת אהבה

 (תרגמה: לילה קמחי)

It is nonsense

says reason
It is what it is
says love

It is calamity
says calculation
It is nothing but pain
says fear
It is hopeless
says insight
It is what it is
says love

It is ludicrous
says pride
It is foolish
says caution
It is impossible
says experience
It is what it is
says love